• mateřská školA Slavkov

Společný karneval - Všechny třídy

Děti ze tříd Broučci a Kuřátka přišly ke Sluníčkům, kde si pro nás žáci ze základní školy připravili další bohatý program. Děti si ho velmi užily.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení