• mateřská školA Slavkov

Solná jeskyně se Sluníčky

Solná jeskyně se Sluníčky

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení