• mateřská školA Slavkov

Sněhuláčková výtvarná soutěž

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení