• mateřská školA Slavkov

Sluníčkové tvoření

Sluníčkové tvoření

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov