• mateřská školA Slavkov

Sluníčka vyráběla ozdoby na stromek

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení