• mateřská školA Slavkov

Sluníčka vyráběla ozdoby na stromek

Sluníčka vyráběla ozdoby na stromek

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov