• mateřská školA Slavkov

Sluníčka si vyrobily Slavkov

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení