• mateřská školA Slavkov

Sluníčka ráda vyrábí

Děti ze třídy Sluníček už se chystají na vánoční jarmark a začaly vyrábět vánoční ovečky.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov