• mateřská školA Slavkov

SLUNÍČKA PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVUJÍ SOLNOU JESKYNI

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení