• mateřská školA Slavkov

Sluníčka pravidelně navštěvují solnou jeskyni

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení