• mateřská školA Slavkov

Sluníčka a Kuřátka na výletě k rybníku

V pátek 9.9. se děti z Kuřátek a Sluníček vydaly k rybníku Vrbovec. Po svačince dětem pan rybář povyprávěl o podzimní přírodě, o rybách i dalších živočiších a rostlinách v rybníce a u rybníka. Děti měly spoustu zvídavých otázek. Potom se projely po rybníce na lodičce. Některé děti nakrmily kačeny. Bylo to krásně strávené dopoledne.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov