• mateřská školA Slavkov

Sluníčka a Kuřátka na výletě k rybníku

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení