• mateřská školA Slavkov

Roznášíme přání

Děti ze třídy Kuřátek vyrobily vánoční přání a roznesly je pro klienty a zaměstnance senior centra, na obecní úřad, na základní školu, na poštu, do obchodu, do solné jeskyně.....

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov