• mateřská školA Slavkov

Relaxace, vyrábění, mě ve školce baví

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov