• mateřská školA Slavkov

Relaxace, vyrábění, mě ve školce baví

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení