• mateřská školA Slavkov

Recitační soutěž v Kuřátkách

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení