• mateřská školA Slavkov

Recitační soutěž v Kuřátkách

Recitační soutěž v Kuřátkách

V rámci akce "Březen - měsíc knihy" se mohly děti doma naučit jakoukoliv básničku. Máme radost, že se zapojilo celkem 16 dětí. Gratulujeme Anetce H., Lucince a Simonce M. a Ninušce Č. za nejlepší přednes.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov