• mateřská školA Slavkov

První týden u Broučků

První týden u Broučků

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov