• mateřská školA Slavkov

První chvilky na školkové zahradě

První chvilky na školkové zahradě

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov