• mateřská školA Slavkov

Program SVČ "zvířata v zimě" (Kuřátka)

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení