• mateřská školA Slavkov

Přišel k nám Mikuláš s čerticí

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení