• mateřská školA Slavkov

Předškoláci tradičně přáli k vánocům

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení