• mateřská školA Slavkov

Přáníčka pro seniory - Kuřátka

Přáníčka pro seniory - Kuřátka

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení