• mateřská školA Slavkov

Pracovití broučci zábavně cvičí prstíky

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení