• mateřská školA Slavkov

Práce s přírodninami-týmová práce

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení