• mateřská školA Slavkov

Pozorování broučka v Kuřátkách

Pozorování broučka v Kuřátkách

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení