• mateřská školA Slavkov

Pomlázka u Sluníček

Pomlázka u Sluníček

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov