• mateřská školA Slavkov

Pohyb je život

Pohyb je život

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov