• mateřská školA Slavkov

Pohádka o veliké řepě

Pohádka o veliké řepě

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov