• mateřská školA Slavkov

Podzimní odpoledne s rodiči (Hrajeme si s plody podzimu)

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení