• mateřská školA Slavkov

Podzimní odpoledne s rodiči (Hrajeme si s plody podzimu)

Podzimní odpoledne s rodiči (Hrajeme si s plody podzimu)

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov