• mateřská školA Slavkov

Podzim u Sluníček

Podzim u Sluníček

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení