• mateřská školA Slavkov

Počítání s dráčkem Mráčkem

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov