• mateřská školA Slavkov

Počítání s dráčkem Mráčkem

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení