• mateřská školA Slavkov

Ovoce a zelenina Sluníčkům chutná

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení