• mateřská školA Slavkov

Olympiáda trošku jinak (Broučci)

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení