• mateřská školA Slavkov

Odpoledne dětí a rodičů s Jirkou Prokešem

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení