• mateřská školA Slavkov

"O prasátku Hubertovi" - pohádka s environmentální tématikou

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení