• mateřská školA Slavkov

Návštěva knihovny P. Bezruče

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení