• mateřská školA Slavkov

Návštěva knihovny P. Bezruče

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov