• mateřská školA Slavkov

Návštěva Hasičů - Sluníčka

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení