• mateřská školA Slavkov

Naučný program Méďa zdravotník - Sluníčka

Naučný program Méďa zdravotník - Sluníčka

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení