• mateřská školA Slavkov

NÁMOŘNÍCI A PIRÁTI - kroužek předškoláci

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov