• mateřská školA Slavkov

Na velké pole jsme si hráli ve školce, sadili jsme, loupali kukuřici i orali.

Na velké pole jsme si hráli ve školce, sadili jsme, loupali kukuřici i orali.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení