• mateřská školA Slavkov

My tři králové - Sluníčka

My tři králové - Sluníčka

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov