• mateřská školA Slavkov

Modelování kamaráda - Kuřátka

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov