• mateřská školA Slavkov

Mezinárodní VV soutěž v Havířově -KUŘÁTKA

Mezinárodní VV soutěž v Havířově -KUŘÁTKA

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení