• mateřská školA Slavkov

Loutkové Divadlo Opava - Kuřátka, Sluníčka

Děti ze tříd Kuřátek a Sluníček navštívily Loutkové divadlo v Opavě. Pohádka se jmenovala Z pohádky do pohádky. Dětem se představení moc líbilo. V rámci dětského dne jsme měli připraveny i soutěže pro děti.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení