• mateřská školA Slavkov

Les ve Sluníčkách

Po úspěšném vymalování jídelny před 2 lety (zvířátka ze ZOO) letos o prázdninách paní učitelky malovaly les. Děti ho uvidí ve třídě Sluníček.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení