• mateřská školA Slavkov

Kuřátka v knihovně

Kuřátka v knihovně

V rámci akce "Březen - měsíc knihy" čekala děti beseda a prohlídka místní knihovny.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov