• mateřská školA Slavkov

Kreslíme obrázky pro nemocnou kamarádku pro potěšení - Kuřátka

Kreslíme obrázky pro nemocnou kamarádku pro potěšení - Kuřátka

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení