• mateřská školA Slavkov

"Kde a s kým bydlím"

"Kde a s kým bydlím"

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení