• mateřská školA Slavkov

Karneval SRPŠ v KD

Karneval SRPŠ v KD

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov