• mateřská školA Slavkov

Jeden bez druhého se neobejdeme - Broučci

Jeden bez druhého se neobejdeme - Broučci

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení