• mateřská školA Slavkov

Jarní Šikulka

Jarní Šikulka

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov