• mateřská školA Slavkov

Jarmark

Jarmark proběhl 1.12 odpoledne. Při příchodu děti dostaly soutěžní kartičku. V přízemí si děti mohly vyrobit kapříka a chytat ryby k štědrovečerní večeři. V prvním patře se vyráběly svícínky. V druhém patře se zdobily perníky a děti si mohly projít cestičku k Betlému. V přízemí v jídelně bylo nachystáno občerstvení a prodej výrobků. Moc děkujeme všem, kteří přišli a kteří se  aktivně  do jarmarku zapojili. Vánoční jarmark nám nastartoval sváteční adventní náladu. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov