• mateřská školA Slavkov

Dračí dráha

Dračí dráha

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov